Tin tức bệnh viện

Hội nghị cán bộ, viên chức Bệnh viện Quân Dân y Thành phố Cần Thơ năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (29/01/2024) ]

Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2024. Ngày 25/01/2024, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024.


          Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động thường niên của Bệnh viện, nhằm đánh giá tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác khám chữa bệnh, đồng thời nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm  mới. Hội nghị cán bộ, viên chức Bệnh viện Quân Dân y đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức và các tổ chức đoàn thể trong Bệnh viện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024.

          Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Bệnh viện Quân Dân y năm 2023, phương hướng, kế hoạch năm 2024.

          Ban Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y đã thông qua kế hoạch phát động thi đua của Bệnh viện năm 2024; Thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Quân Dân y năm 2024; Thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024 và biểu quyết thống nhất.

          Trong Hội nghị lần này, đồng chí Thượng tá BSCKII. Nguyễn Minh Phong – Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y và đồng chí Thiếu tá Hoàng Công Nguyên – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Quân Dân y, đã Ký kết giao ước thi đua và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ năm 2024 dưới sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, viên chức Bệnh viện. Đây là một minh chứng nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức và người lao động.


Ký kết giao ước thi đua và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan
và BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân Dân y

          Trên cơ sở những kết quả đạt được và nhiệm vụ, giải pháp công tác đã được đề nghị, đồng chí  Thượng tá BSCKII. Nguyễn Minh Phong - Giám đốc Bệnh viện đề nghị cán bộ, viên chức tiếp tục cố gắng, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao trong năm 2024./.
Nguyễn Minh Vương
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO