BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

* Họ và tên: BSCKII. Nguyễn Minh Phong

* Năm sinh: 09/08/1970

* Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện

* Điện thoại liên lạc: 0916 061 233

* Email: nmphong0908@gmail.com

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

* Họ và tên: BSCKII. Phạm Văn Bồi

* Năm sinh: 10/1968

* Bí thư Đảng ủy Bệnh viện

* Điện thoại liên lạc: 0918 214 491

* Email:

 

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

* Họ và tên: BSCKI. Lưu Hùng Phương

* Năm sinh: 06/01/1971

* Đảng ủy viên Đảng ủy Bệnh viện

* Điện thoại liên lạc: 0913 185 126

* Email:

Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO