Hoạt động công tác Đảng

Ngày 09 tháng 04 năm 2022, Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và phát quà cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Đảng ủy Bệnh viện, chi ủy các chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; tổ chức chặt chẽ, phát huy tính dân chủ, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy chi bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các khoa, phòng; bảo đảm hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, tránh lãng phí.

Ngày 02 và ngày 03/6/2021, tại hội trường Bệnh viện Quân Dân y, Đảng bộ Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho quần chúng thuộc Bệnh viện. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ thực hiện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho đồng bào dân tộc Khmer, người có công với cách mạng và gia đình chính sách nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây năm 2021

Đảng bộ Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2020

Tập thể Đảng viên Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng Nguyễn Long Giang và Nguyễn Thị Hiền vào ngày 16 tháng 8 năm 2018

Hội nghị phiên cuối năm 2017 được tổ chức vào ngày 17 tháng 01 năm 2018, có sự chỉ đạo của Đại tá Trịnh Hoài Văn

Tháng 7/2017, tập thể các Chi ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Quân Dân y tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I nhiệm kỳ 2017 - 2020

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Quân Dân y nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức tại Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2019.
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO