Tin tức bệnh viện

Khám sức khỏe cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan – binh sĩ, lao động hợp đồng năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (31/03/2023) ]

Thực hiện Thông báo số 333/TB-BCH ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ về việc khám sức khỏe định kỳ cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan – binh sĩ và lao động hợp đồng năm 2023. Bệnh viện Quân Dân y thành phố tổ chức xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ diễn ra trong 05 ngày, kể từ ngày 20/03/2023 đến ngày 24/03/2023, nhằm sàng lọc, phân loại sức khỏe cho lực lượng vũ trang thành phố.


          Khám sức khỏe định kỳ là một nội dung quan trọng trong công tác điều trị dự phòng, nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan – binh sĩ hằng năm, để phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của khám sức khỏe định kỳ hằng năm; thực hiện theo Thông báo số 333/TB-BCH ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ về việc khám sức khỏe định kỳ cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan – binh sĩ và lao động hợp đồng năm 2023. Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch số 193/KH-BVQDY ngày 14 tháng 03 năm 2023, về hoạt động khám sức khỏe cho lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy thành phố.

 

 

          Trong 5 ngày, kể từ ngày 20/03/2023 đến ngày 24/03/2023 Bệnh viện Quân Dân y thành phố tổ chức khám sức khỏe cho 300 đồng chí thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ là lực lượng cấp úy sỹ quan - quân nhân chuyên nghiệp 217 đồng chí, hạ sĩ quan – binh sĩ 72 đồng chí và lao động hợp đồng 11 đồng chí. Với phương châm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho lực lượng vũ trang là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta. Nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tư, hướng dẫn đã được ban hành, thực hiện hiệu quả, thể hiện rõ chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta.

 

 

          Thượng tá BSCKII Nguyễn Minh Phong Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Công tác khám chữa bệnh cho lực lượng sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan – binh sỹ, lao động hợp đồng là công tác thường niên hằng năm của Bệnh viện thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Bệnh viện Quân Dân y thành phố, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội. Hoạt động trên góp phần thực hiện tốt công tác điều trị dự phòng (các trường hợp bệnh cần chữa trị dài ngày sẽ được theo dõi, khám bệnh, cấp thuốc điều trị, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, đáp ứng, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

 
Nguyễn Hữu Giàu
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO