Tin tức bệnh viện

Hội nghị cán bộ viên chức Bệnh viện Quân Dân y năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (20/02/2023) ]

Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2023


          Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân đến khám, điều trị tại Bệnh viện Quân Dân y.

          Ngày 16/2/2023, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện. Tổ chức Hội Nghị cán bộ, viên chức năm 2023.

          Tại Hội nghị, đã thông qua các Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2023 và bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2024.

          Trong nhiệm kỳ mới, Ban Thanh tra nhân dân gồm 05 đồng chí là những cán bộ, viên chức gương mẫu trong công tác, chấp hành nghiêm túc các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; trung thực, thẳng thắng, khách quan, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng, cái tích cực trong cơ quan. Có trình độ hiểu biết pháp luật, tâm lý xã hội, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệt tình trong công tác thanh tra.


Ra mắt thành viên Ban Thanh tra nhân dân Nhiệm kỳ 2023 - 2024

          Cũng trong Hội nghị này, đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Phong – Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y và đồng chí Thiếu tá Hoàng Công Nguyên – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Quân Dân y, đã Ký kết giao ước thi đua và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ năm 2023 dưới sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, viên chức Bệnh viện. Đây là một minh chứng nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao trong năm 2023./.

 

Ký kết giao ước thi đua và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân Dân y


Thành viên Ban Thanh tra nhân dân chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Chủ tịch Hội nghị

 
Trần Thúy Liên
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO