Tin tức bệnh viện

Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế năm 2024.
[ Cập nhật vào ngày (22/01/2024) ]

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH huấn luyện an toàn Miền Nam – chi nhánh Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, hộ lý trong toàn Bệnh viện


          Chiều ngày 18/1/2024, Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Công ty TNHH huấn luyện an toàn Miền Nam – chi nhánh Cần Thơ tổ chức tập huấn triển khai, hướng dẫn các biện pháp về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phổ biến đầy đủ những nội dung của An toàn vệ sinh lao động đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, hộ lý trong toàn Bệnh viện.


Giảng viên Phan Thông Huấn chia sẻ kiến thức về An toàn vệ sinh lao động

          Tại buổi tập huấn, giảng viên Phan Thông Huấn - Nguyên trưởng ban chính sách pháp luật thuộc Liên Đoàn Lao Động thành phố Cần Thơ đã chia sẻ cho nhân viên y tế tìm hiểu, tiếp thu nhiều nội dung quan trọng của Hệ thống chính sách, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động; Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về An toàn vệ sinh lao động tại bệnh viện, phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác An toàn vệ sinh lao động, kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động. Qua lớp tập huấn, giúp cho các nhân viên y tế nâng cao nhận thức về các nội dung này, để vận dụng hiệu quả trong công tác An toàn vệ sinh lao động tại bệnh viện.


Giảng viên Phan Thông Huấn và các nhân viên y tế trong buổi tập huấn

          Trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những kiến thức, quy định của pháp luật về công tác An toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn các khoa/phòng trong bệnh viện, xây dựng, triển khai kế hoạch và tự kiểm tra công tác An toàn vệ sinh lao động. Nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức của nhân viên y tế góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và người bệnh tại đơn vị.
Bùi Minh Thư
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO