Tin tức bệnh viện

Thông báo về việc yêu cầu báo giá cho gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (31/08/2023) ]

Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ gửi Thông báo mời yêu cầu báo giá cho gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2023 tại Bệnh viện cho các đơn vị tham khảo. Xem ở tập tin đính kèm.


 

Các phụ lục tải về ở tập tin đính kèm.
admin
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO