Hoạt động công tác Đảng

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Quân Dân y tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025
[ Cập nhật vào ngày (03/08/2022) ]

Đảng ủy Bệnh viện, chi ủy các chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; tổ chức chặt chẽ, phát huy tính dân chủ, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy chi bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các khoa, phòng; bảo đảm hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, tránh lãng phí.


          Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Bệnh viện Quân Dân y về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025, đến hết ngày 24/7/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã hoàn tất việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025.


BSCKI. Lê Văn Thăng - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc bệnh viện tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ 1

          Trong nhiệm kỳ vừa qua, các Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên luôn nổ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm của người đảng viên; nghiêm túc tuân thủ, thực hiện đúng quy định, Điều lệ Đảng; định hướng các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn động viên, khuyến khích người lao động thi đua thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, đạt kết quả khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Kết quả ấy đã được Đảng ủy – Ban lãnh đạo Bệnh viện ghi nhận và đánh giá cao, góp phần tích cực xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, lực lượng vũ trang tại địa phương.


BSCKII. Nguyễn Minh Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ 2

          Tại Đại hội, bên cạnh việc  đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022, các chi bộ đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Các chi bộ đã bầu trực tiếp (03 đ/c) Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025 có đủ phẩm chất chính trị, trí tuệ, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm… lãnh đạo các chi bộ hoàn thành các Chỉ thị, Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2022 – 2025./.


BSCKI. Lưu Hùng Phương - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc bệnh viện tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ 3
Phạm Thu Hương
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO