Thống kê tìm kiếm văn bản


STTCơ quan ban hànhSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgười kýXem
1 Bộ Y tế13/2019/TT-BYTSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ KCB giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp05/07/2019Nguyễn Trường Sơn  
2 Bộ Y tế14/2019/TT-BYTSửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp05/07/2019Nguyễn Trường Sơn  
3 Bộ Y tế140/QĐ-BYTQuyết định ban hành Danh mục các DVKT KCB được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT15/01/2019Nguyễn Viết Tiến  
4 Bộ Y tế46/2018/TT-BYTThông tư 46/2018/TT-BYT quy định Hồ sơ bệnh án điện tử28/12/2018Nguyễn Thị Kim Tiến  
5 Bộ Y tế7603/QĐ-BYTVề việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý KCB và thanh toán BHYT (Phiên bản số 6)25/12/2018Nguyễn Trường Sơn  
6 Bộ Y tế7435/QĐ-BYTQuyết định ban hành Danh mục các DVKT KCB được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT14/12/2018Nguyễn Viết Tiến  
7 Bộ Y tế39/2018/TT-BYTQuy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp30/11/2018Nguyễn Trường Sơn  
8 Bộ Y tế37/2018/TT-BYTQuy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp30/11/2018Nguyễn Trường Sơn  
9 Bộ Y tế6556/QĐ-BYTVề việc Ban hành mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh30/10/2018Phạm Lê Tuấn  
10 Bộ Y tế30/2018/TT-BYTBan hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT30/10/2018Phạm Lê Tuấn  
Trang: 1 2 3