Tin tức bệnh viện

Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành
[ Cập nhật vào ngày (19/06/2024) ]

Ngày 17/6/2024, Sở Y tế thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 2573/SYT-NVY về việc chấp thuận Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành của Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ


Xem chi tiết ở tập tin đính kèm.
Tập tin 1: Bản công bố của Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ.
Tập tin 2: Công văn số 2573/SYT-NVY ngày 17/6/2024 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ.
admin
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO