Tin tức bệnh viện

Thông báo về việc yêu cầu báo giá cho gói thầu mua sắm hóa chất nhóm, trang thiết bị y tế năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (10/04/2024) ]

Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ gửi Thông báo mời yêu cầu báo giá cho gói thầu mua sắm hóa chất nhóm, trang thiết bị y tế năm 2024 tại Bệnh viện cho các đơn vị tham khảo.


Xem nội dung ở tập tin đính kèm.
Tập tin đính kèm

admin
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO