Tin tức bệnh viện

Thông báo về việc yêu cầu báo giá cho gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2023 - 2024
[ Cập nhật vào ngày (21/07/2023) ]

Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ gửi Thông báo mời yêu cầu báo giá cho gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2023 - 2024 tại Bệnh viện cho các đơn vị tham khảo. Xem ở tập tin đính kèm. 

Tải về ở tập tin đính kèm.
Tập tin đính kèm

admin
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO