Tin tức bệnh viện

Thông báo về việc mời chào giá hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2023 - 2024
[ Cập nhật vào ngày (13/04/2023) ]

Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ gửi Thông báo mời chào giá hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2023 - 2024 tại Bệnh viện cho các đơn vị tham khảo. Xem ở tập tin đính kèm.


Tải về ở tập tin đính kèm.
Tập tin đính kèm

admin
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO