Hoạt động công tác Đảng

Hội nghị tổ chức quán triệt, học tập và triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (30/03/2023) ]

Thực hiện Kế hoạch số 927-KH/ĐU ngày 15/3/2023 của Đảng ủy Quân sự thành phố. Ngày 29 tháng 3 năm 2023, tại hội trường Bệnh viện Quân Dân y, Đảng ủy Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy trung ương cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Minh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện khai mạc và chủ trì hội nghị.


          Tại Hội nghị, toàn thể đảng bộ được các đồng chí trong Đảng ủy Bệnh viện giới thiệu 6 nội dung Nghị quyết, đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Phong Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện truyền đạt 3 nội dung: Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 1652); Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 1656); Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới (Nghị quyết số 1657).


Thượng tá Nguyễn Minh Phong Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện quán triệt 3 Nghị quyết: 1652, 1656, 1657 của Quân ủy Trung ương

          Đồng chí Nguyễn Văn Hải Đảng ủy viên – Đảng bộ Bệnh viện truyền đạt 3 nội dung: Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 1658); Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao công tác huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 1659); Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 1661).

          Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy và các cán bộ, đảng viên trong Bệnh viện. Trên cơ sở đó cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu quán triệt, học tập các  Nghị quyết của tất cả cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bảo đảm, thiết  thực, hiệu quả góp phần đưa các Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.


Đồng chí Nguyễn Văn Hải Đảng ủy viên – Đảng bộ Bệnh viện quán triệt 3 Nghị quyết: 1658, 1659, 1661 của Quân ủy Trung ương
Nguyễn Minh Vương
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO