Hoạt động công tác Đảng

Đảng bộ Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2020

Tập thể Đảng viên Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng Nguyễn Long Giang và Nguyễn Thị Hiền vào ngày 16 tháng 8 năm 2018

Hội nghị phiên cuối năm 2017 được tổ chức vào ngày 17 tháng 01 năm 2018, có sự chỉ đạo của Đại tá Trịnh Hoài Văn

Tháng 7/2017, tập thể các Chi ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Quân Dân y tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I nhiệm kỳ 2017 - 2020

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Quân Dân y nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức tại Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2019.
Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO