Tin tức bệnh viện

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (22/02/2021) ]

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban giám đốc Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2021.


          Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban giám đốc Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2021, Lãnh đạo bệnh viện đánh giá cao thành tích đạt được của Bệnh viện và hoàn thành vượt chỉ tiêu trong năm; đặc biệt là trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Hội nghị đã nêu những ưu điểm, hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết năm 2020, trên cơ sở đó xác định phương hướng, chỉ tiêu, chủ trương biện pháp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết năm 2021. Đồng thời đóng góp xây dựng vào Quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở và bầu cử ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022.

          Dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc cùng với sự phấn đấu của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt dẫn đầu khối thi đua y tế tuyến quận huyện. Bên cạnh đó, UBND TP khen tặng cho 03 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; Sở Y tế khen thưởng cho 04 tập thể, 18 cá nhân “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020”. Năm 2020, Công đoàn ngành công nhận Công đoàn vững mạnh, tặng khen 02 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 01 cá nhân đạt “hai giỏi” tiêu biểu năm 2020.

 

Công đoàn cơ sở cùng với Ban Giám đốc Bệnh viện ký kết giao ước thi đua thực hiện các Quy chế chi tiêu nội bộ


Toàn thể cán bộ viên chức tham gia bỏ phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2022

          Trong năm 2021 và những năm tiếp theo Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ cố gắng hơn nữa để xây dựng môi trường làm việc cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động có cuộc sống thật tốt và mục tiêu to lớn hơn nữa là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được tốt hơn./.




Hoàng Công Nguyên




Tìm kiếm

Thông báo


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO